skip to Main Content

      ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดร.ศรันยา เผือกผ่อง นายกสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจาก สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในโอกาสได้รับรางวัลสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องจูบิลี่ บอลลูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

Back To Top
Search